"Успішна особистість" (заняття для дітей 12-14 років)

Психологічні заняття для підлітків «Успішна особистість»

Запрошуємо підлітків (12-14 років) в групу «Успішна особистість». Заняття включають в себе психологічні тренінги та цікаві уроки з викладачем акторської майстерності, які спрямовані на всебічний розвиток особистості, а саме на:

v    розвиток цілеспрямованості та відповідальності;

v    розвиток здатності до самовираження;

v    навчання вмінню захищати себе, говорити «ні» у відповідь на тиск, висловлювати  свою точку зору та відстоювати її, захищати свої права у стосунках з однолітками й дорослими,  поважати права інших;

v    навчання вмінню встановлювати стосунки з оточенням, аналізувати свої стосунки;

v    розвиток вміння домовлятися з іншими та вирішувати конфлікти;

v    аналізувати  і долати проблеми  й труднощі;

v    розвиток вміння самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність;

v    формування і розвиток умінь і навичок конструктивного спілкування;

v    розвиток емпатії;

v    розвиток організаторських здібностей, підвищення самооцінки;

v    формування вміння ставити перед собою короткострокові і перспективні цілі і досягати їх;

v    підвищення самоповаги, усвідомлення власної цінності та неповторності;

v    подолання емоційних, поведінкових та комунікативних проблем;

v    формування відповідального ставлення до свого життя та здоров’я, орієнтація учасників на здоровий спсіб життя;

v    навчання усвідомленню і визначенню своєї особистої межі і вмінню поважати межі іншої людини;

v    формування мотивації на успішність;

v    підвищення цінності грошей в очах дитини, формування свідомого ставлення до грошей;

v    усвідомлення креативності в собі і її розвиток.

Дані заняття дадуть можливість підліткам отримати досвід роботи в атмосфері довіри, розуміння і прийняття.