Консультація логопеда

Індивідуальні та групові логопедичні заняття з дітками

Якщо ви звернули увагу на те, що мова вашої дитини відрізняється від мовлення однолітків, у дитини виникають проблеми у спілкуванні і вона часто замикається в собі, то вам необхідно звернутися до фахівців - логопеда та дитячого психолога.

Індивідуальні заняття з логопедом проводяться, враховуючи вік та індивідуальні особливості розвитку дитини.

У заняття входять наступні напрямки:
- корекція звуковимови;
- розвиток фонематичного слуху;
- загальний розвиток мовлення;
- розгальмовування мовлення (у дітей, котрі не говорять;  від 3 років).

Дитина опановує мову поступово. До 2-х років процес оволодіння вимовою має переважно неусвідомлений наслідувальний характер. Спочатку дитиною багато пропускається, переставляється. Сприймається, насамперед, те, що сильніше впливає на слух дитини і легше артикулюється. Поступово із сприйнятих звукових комплексів вичленовуються слова, склади, звуки.

На цьому етапі розвитку мовлення формуються основні приголосні і голосні звуки, пов'язані із переживаннями та емоційними потребами дитини.

У віці 2-3 років в результаті активного наслідування, підкріпленого зростаючим з віком інтересу до мови, мовлення дитини представляє багату, хоча й вкрай строкату та нестійку картину.

До 3-4 років у дитини мовлення вже сформоване і має лише деякі особливості, зумовлені психофізіологічними факторами. Однак навіть у цьому віці важливо не пропустити порушення мовної функції і відрізнити патологічне мовлення від фізіологічного, властивого у цьому віці.

Розвитку патологічного мовлення сприяють різні захворювання матері під час вагітності, захворювання дитини в ранні періоди розвитку (від 0 до 3 років). Травми, психоемоційні ситуації, що травмують ще незрілу психіку дитини.

Важливо вчасно попередити та усунути цілу низку шкідливих наслідків невиправленого мовлення у дитини, які можуть виражатися в наступному:

1. Затримка в розумовому розвитку дитини, адже мова не лише надає мисленню змісту, але й формує його.
2. Важкі психічні переживання дитини через недоліки своєї промови (що виявляються вже до 5 років).
3. Труднощі в шкільному навчанні (вторинні мовленнєві порушення: діссіксія, дисграфія).
4. Порушення плавного перебігу занять в класі за наявності дітей, що погано говорять, через сміх однокласників, сльози і відмову відповідати.
5. У майбутньому - особисті проблеми і обмеження у виборі професій.

Отож, мовленнєве порушення, що виникло в дитинстві, без кваліфікованої допомоги логопеда, закріплюється і з великими труднощами долається в подальшому. Такі мовленнєві порушення можуть зберегтися на все життя.

Таким чином, раннє виявлення мовленнєвої патології і своєчасна корекція, а також профілактика мовленнєвих порушень, - головне завдання не тільки логопеда, а й батьків, які мають дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.